4008-888-888 ttcp118118@gmail.com

Science Advances发表吕永龙团队关于改革开放40年中

 新闻资讯     |      2019-08-14 15:45

Yonglong Lu*, Yueqing Zhang, Xianghui Cao, Chenchen Wang, Yichao Wang, Meng Zhang, Robert C. Ferrier, Alan Jenkins, Jingjing Yuan, Mark J Bailey, Deliang Chen, Hanqin Tian, Hong Li, Ernst Ulrich von Weizsacker, Zhongxiang Zhang. Forty years of reform and opening up: China’s progress toward a sustainable path. Science Advances, 2019, Vol. 5, no. 8, eaau9413.